Skip to content

Region Syddanmark Socialområde

Tværgående værdier med lokal effekt på Socialområdet i Region Syddanmark

Overblik

I Region Syddanmark havde de en vigtig og meningsfuld ambition: De ville skabe mest mulig livskvalitet for borgerne på Socialområdet – og de ville gøre det med afsæt i en række tværgående (kerne)værdier. Men hvad er borgeroplevet livskvalitet? Og hvordan sikrer man, at borgerne mærker en reel forskel i hverdagens møde med de ansatte? Dette var et par af de spørgsmål, vi skulle finde svar på.

Da borgerne på socialområdet repræsenterer en høj grad af diversitet i behov og ønsker, var projektet kendetegnet ved en række svære dilemmaer og beslutninger. Værdierne skulle fungere som tværgående pejlemærker for områdets +1000 ansatte, og samtidig skulle de gøre en mærkbar forskel lokalt for borgerne i de forskellige afdelinger.

Vores rolle i projektet bestod i at rådgive Socialområdet i at tilrettelægge og gennemføre en proces, der ville sikre de nødvendige indsigter om målgruppen, sikre udviklingen af de tværgående værdier og sikre, at værdierne i sidste ende ville blive oversat til handlinger, der ville medføre en stigning i oplevelsen af livskvalitet lokalt.

Vi rådgav blandt andet i dataindsamling, kvalitativ mønstergenkendelse, udvikling af værdier på baggrund af indsigter, oversættelse af værdier til aktiviteter og adfærd – og ikke mindst i den efterfølgende implementeringsproces.

Udfordring
Socialområdet i Region Syddanmark stod overfor at skulle udvikle en række tværgående kerneværdier, der ville øge borgernes oplevelse af livskvalitet i hverdagen.
Proces
Vi rådgav ledelsen gennem hele processen – fra dataindsamling til udvikling af værdier til implementering. Undervejs bidrog vi også med workshops og mødefacilitering.
Resultat
Seks tværgående kerneværdier, der alle kunne oversættes til lokale aktiviteter og handlinger, blev udviklet og vedtaget politisk. Herefter fulgte selve implementeringen.
”Det har været en stor hjælp at få bistand fra bro til processen. Dels til at facilitere de vigtige drøftelser, som en værdiproces kræver og dels med konkrete brugbare redskaber. bro har været rigtig gode til at lande i vores virkelighed, forstå vores organisation, inspirere os og udfordre os i tilpasse mængder.”

Socialområdet, Region Syddanmark

Socialledelsen

“Vi skulle hjælpe med at tilrettelægge og sikre den nødvendige fremdrift i processen, mens ledelsen og en arbejdsgruppe fra Socialområdet var de udførende kræfter. De havde den faglige og målgruppespecifikke indsigt – og vi havde viden om og erfaring med at drive udviklingsprocesser, der sikrer mærkbare forandringer. Vi havde derfor et stærkt parløb hele vejen igennem det meget meningsfulde projekt.”

Lotte Berthelsen & Christina Hendel

Rådgivere på projektet

Relaterede cases

Baseret på indsigter fra medarbejderundersøgelser udviklede vi en række nudges, der bidrog til en konkret adfærdsændring.

Sikker it-adfærd hos medarbejdere

Bro hjalp en stor dansk virksomhed med at forbedre deres it-sikkerhed gennem en række nudges, der ændrede medarbejdernes it-adfærd.
Smartphone med rød skærm og ikoner for madspildsapp, der viser et udråbstegn, et plus tegn, en indkøbskurv og et omvendt æble, på en ensfarvet lyserød baggrund.

Sådan hjalp vi Københavns Kommune med at reducere madspild

Vi hjalp Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) med at nedbringe mængden af madspild gennem en handlingsorienteret kampagne for de københavnske husholdninger.
Workshopforløb i adfærdsdesign og bro behaviours metoder

Workshopforløb i adfærdsdesign og bro behaviours metoder

Sammen med TMF udviklede vi et tre-dages workshop med fokus på, hvordan man kan arbejde med nudging og adfærdsdesign i praksis.
Mød
Christina arbejder med strategi-, team- og lederudvikling. Og hvad end fokus er på at lande den næste forretningsstrategi, sikre bedre samarbejde i (leder)teamet eller sætte spot på individuelle udviklingsområder, designer og faciliterer Christina forløb, der udfordrer status quo og får individer og organisationer til at rykke sig. Hun holder desuden oplæg og workshops om bl.a. forandringsledelse, feedbackkultur og samarbejde. Og så tager hun altid gerne en snak med dig eller dit team om personprofiler – Christina er nemlig certificeret i MBTI-profilen og Hogan-assessments.