Skip to content

Gentofte Kommune

Hvordan trafiksikkerheden blev forbedret ved to skoler

Overblik

Trafikkaos om morgenen ved Ordrup Skole og Skovshoved Skole i Gentofte fik kommunen til at reagere. Ved hjælp af adfærdsdesign – analyse og designløsninger – testede skolerne sammen med kommunen og forældrene blandt andet bump og dobbeltrettede cykelstier på de to skoleveje.

Teamet bag det nye brand Kontrafej kontaktede bro med ønsket om at revitalisere skolefotoet som genre. De ville skabe et nyt premium-brand, der kan løfte skolefotografiet op i en liga for sig – både på portrætstil og på proces. Baseret på indsigter fra skoler og forældre udviklede vi Kontrafejs brandplatform, brandnavn, tone of voice, kernefortælling og proces.

Udfordring
Når forældre oplever, at det er utrygt for deres børn at gå eller cykle i skole, så begynder de selv at køre dem. Det gav trafikalt pres ved Ordrup Skole og Skovshoved Skole.
Proces
Gentofte Kommune og bro planlagde sammen en proces, hvor samskabelsesworkshops involverede både forældre og skolens ansatte i at tænke løsninger.
Resultat
Skolens ansatte og forældre gik ud og tog imod børnene. Og der blev lavet dobbeltrettet cykelstier, rykket p-pladser og lavet bump, hvor det gav værdi.

“Lige dér, hvor der er markeret med et stort gult kryds, at man ikke má holde, så ambulancer kan komme til, og hvor grænseløsheden altid var tydeligst, så jeg to små piger sidde forleden morgen. De sad i græsset og snakkede. Og klokken var ti i otte. Et tidspunkt, hvor der normalt er en ubehagelig, stressende, dårlig stemning ved skolen. Nu var der fred og ro. Dagen starter nu trygt og roligt for børnene. Lige det lille scenarie fik mig til at tænke: Det er dér, vi skal hen! Jeg er virkelig stolt på skolens vegne over denne forandring, der nu sker. Noget er kommet tilbage på sporet. Jeg kan få øje på nogle værdier, som faktisk er værd at give videre til vores børn. Værdier, som handler om gensidig respekt og omsorg for fællesskabet.”

Fra en forældre til skolen

Relaterede cases

Derfor udviklede Ørsted en ny tone of voice, som skulle bringe dem tættere på danskerne og gøre kommunikationen udadtil mindre distanceret.

Ny tone of voice i Ørsted

bro oversatte principperne fra Ørsteds nye tone of voice til værktøjer og skrivetips i et workshop-forløb for medarbejderne i deres fem kommunikationsteams.
Talenter hænger ikke på træerne. Så hvis man vil tiltrække dygtige medarbejdere, må man gøre sig umage med at nå ud til dem.

Effektive jobopslag, der tiltrækker de rigtige kandidater

Vi hjalp Absalon med rekruttering af nye medarbejdere, ved at forbedre deres jobopslag, så de kunne effektivisere deres proces og få de bedste kandidater.
intern kampagne hos FLSmidth til at formidle ny vision til 10.000 medarbejdere globalt, med fokus på engagement og personlig involvering på tværs af roller og geografiske placeringer

Fra ukendt vision til medarbejder-engagement i FLSmidth

Sammen med FLSmidth skabte vi en kampagne, hvor vi oplyste om visionen, udarbejdede materialer til linjelederne og gav visionen fri til medarbejderne at tolke på.
Mød
Som projektchef har Karen det overordnede ansvar for bros projekter. Hun sikrer, at der er styr på ressourcer, deadlines og leverancer. Hun fungerer også selv som projektleder, der holder fokus på sammenhængen mellem mål og konkrete aktiviteter. Karen har løst opgaver for bl.a. FLSmidth, Totalkredit, KL og Danner. Og så er hun også selv leder i bro og en del af ledergruppen.