Skip to content

FLSmidth

Fra ukendt vision til medarbejder-engagement i FLSmidth

Overblik

Hvordan udbreder man kendskabet af en ny vision til 10.000 medarbejdere i 60 forskellige lande? Nogle bag et skrivebord, andre med hænderne i cementfremstillingen?

bro planlagde vi sammen med kommunikationsafdelingen i FLSmidth en intern kampagne, som både oplyste og opfordrede. For det virker sjældent efter hensigten blot at råbe en strategi, vision eller de nye værdier ud i organisationen. Medarbejderne skal engageres – som de blev det her hos FLSmidth.

Udfordring
Sammen med FLSmidth skabte vi en kampagne, hvor vi oplyste om visionen, udarbejdede materialer til linjelederne og gav visionen fri til medarbejderne at tolke på.
Proces
Kampagnen bestod af plakater, film og slides. Men ambitionen var også at skabe nogle elementer, der kunne engagere medarbejderne.
Resultat
Som involverende kampagneelementer, lavede vi bl.a. en konkurrence, hvor medarbejdere fotograferede visionen, og en global word cloud på tværs af landegrænser og afdelinger.

“I den sidste fase blev værdien skabt. Det var også den modigste. For hvad kommer retur, når envejskommunikation erstattes af dialog? Ja, lige her kom fx fantastiske fotos ind fra mere end 30 forskellige lande. Og word clouden voksede sig stor og mangfoldig.”

Karen Minke

Seniorprojektleder, bro

Intern kampagne hos FLSmidth til at formidle ny vision til 10.000 medarbejdere globalt, med fokus på engagement og personlig involvering på tværs af roller og geografiske placeringer
Intern kampagne hos FLSmidth til at formidle ny vision til 10.000 medarbejdere globalt, med fokus på engagement og personlig involvering på tværs af roller og geografiske placeringer

Relaterede cases

Derfor udviklede Ørsted en ny tone of voice, som skulle bringe dem tættere på danskerne og gøre kommunikationen udadtil mindre distanceret.

Ny tone of voice i Ørsted

bro oversatte principperne fra Ørsteds nye tone of voice til værktøjer og skrivetips i et workshop-forløb for medarbejderne i deres fem kommunikationsteams.
Talenter hænger ikke på træerne. Så hvis man vil tiltrække dygtige medarbejdere, må man gøre sig umage med at nå ud til dem.

Effektive jobopslag, der tiltrækker de rigtige kandidater

Vi hjalp Absalon med rekruttering af nye medarbejdere, ved at forbedre deres jobopslag, så de kunne effektivisere deres proces og få de bedste kandidater.
Hvordan laver vi løsninger og budskaber, der flytter adfærd hos målgruppen?

Lad granulatet blive på kunstgræsbanen

Læs om, hvordan vi har brugt metoder fra adfærdsdesign til at lave en digital kampagne, der giver fodbold-spillende børn og unge gode vaner på kunstgræsbanen.
Mød
Som projektchef har Karen det overordnede ansvar for bros projekter. Hun sikrer, at der er styr på ressourcer, deadlines og leverancer. Hun fungerer også selv som projektleder, der holder fokus på sammenhængen mellem mål og konkrete aktiviteter. Karen har løst opgaver for bl.a. FLSmidth, Totalkredit, KL og Danner. Og så er hun også selv leder i bro og en del af ledergruppen.