Skip to content

Akademikernes A-kasse

Fremtidssikrede værdier

Overblik

Som en del af strategirealiseringen i Akademikernes A-kasse havde de et ønske om at formulere et nyt og internt rettet værdisæt, der skulle guide og inspirere de +250 medarbejderes handlinger og dialoger i hverdagen. Værdierne skulle bringe det bedste fra nutiden med ind i fremtiden og samtidig være vedkommende og relevante for en organisation med brede faglige og geografiske spænd.

Vores arbejde – som rådgivere og facilitatorer – på projektet bestod i at drive processen med at lande lige præcis de værdier, der ville kunne understøtte ønskerne for fremtiden.

Processen lagde ud med en omfattende indsigtsfase: Vi lavede feltstudier på flere lokationer, faciliterede fokusgrupper, foretog dybdeinterviews og indsamlede data fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Indsigtsarbejdet lod sig guide af spørgsmålet ’Hvordan skal jeres fremtidige måde at være sammen på se ud?’.

Ud fra et princip om bottom-up-involvering bearbejdede vi indsigterne sammen med en arbejdsgruppe og en følgegruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra hele a-kassen. Og efter en række workshops kunne vi vedtage 4 nye værdier, værdiernes kernefortælling – og et menneskesyn for a-kassens grundindstilling til, hvordan de vil møde mennesker.

Udfordring
Som en del af strategirealiseringen i Akademikernes A-kasse havde de et ønske om at formulere et nyt og internt rettet værdisæt.
Proces
Vi udførte en grundig kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af den ønskede fremtid i a-kassen. Indsigterne blev bearbejdet gennem en række involverende workshops.
Resultat
Indsigter og workshops tilsammen udmøntede sig i 4 værdier, en samlende kernefortælling og et menneskesyn, der blev lanceret på en stor medarbejderkonference.
”bro har været utroligt lydhøre overfor medarbejdernes input og meget skarpe i indsamlingen af input til værdier, som dækker organisationens tilstand og ønsker for fremtiden. (…) Både det generelle samarbejde, den løbende rådgivning, det indledende indsigtsarbejde, præsentationer & workshop-facilitering og projektledelse får 10 ud af 10 mulige point”.

Birgitte

HR-chef i Akademikernes A-kasse

“Det var vigtigt for os at danne rammerne for en proces, hvor a-kassen kunne lande de mest meningsfulde og relevante værdier, der ville kunne guide kulturen i den ønskede retning. Og da vi ved, at kultur lever gennem handlinger, var involvering af medarbejdere et centralt pejlemærke for os, da det i sidste ende er dem, der skal kunne spejle sig i og – ikke mindst – handle på værdierne og sikre deres effekt.”

Christina

Rådgiver hos bro

Relaterede cases

Strategien blev bygget med afsæt i en lang række indsigter om organisationen fra et inside-out og et outside-in perspektiv

Sådan hjalp vi med at skabe en indsigtsdrevet og adfærdsbaseret forretningsstrategi

I casen samarbejdede bro med Codan for at optimere deres 2025-strategi, som vi hjalp med at udvikle gennem en indsigtsdrevet og adfærdsbaseret strategiproces.
Grafik der fremstiller Region Syddanmarks indsats for at forbedre livskvaliteten på Socialområdet, inklusiv udvikling af kerneværdier og implementering i mødet med borgerne, repræsenteret af over 1000 ansatte

Tværgående værdier med lokal effekt på Socialområdet i Region Syddanmark

I Region Syddanmark ville de skabe mest mulig livskvalitet for borgerne på Socialområdet.
Tablet med rød skærm som viser flere rækker af hvide åbne cirkler, der minder om menneskelige figurer i et mønster, lagt på en hvid baggrund med en let skygge

Sådan skabte vi Europas bedst performende team

Hvordan kan du som leder forandre din gruppe af stærke solister til et samarbejdende high performance-team med resultater på topniveau? Læs mere her.
Mød
Christina arbejder med strategi-, team- og lederudvikling. Og hvad end fokus er på at lande den næste forretningsstrategi, sikre bedre samarbejde i (leder)teamet eller sætte spot på individuelle udviklingsområder, designer og faciliterer Christina forløb, der udfordrer status quo og får individer og organisationer til at rykke sig. Hun holder desuden oplæg og workshops om bl.a. forandringsledelse, feedbackkultur og samarbejde. Og så tager hun altid gerne en snak med dig eller dit team om personprofiler – Christina er nemlig certificeret i MBTI-profilen og Hogan-assessments.